Järfälla Brass Band  

(Före 2009 Järfälla Gospel Brass)

Ett brassband är en blåsorkester utan träblåsinstrument. Orkestern har under de senaste åren utvecklats att ha medlemmar från hela Storstockholm.  Oberoende av var man bor i Stockholmsområdet är man välkommen att vara med i Järfälla Brass Band, som är organiserad som en självständig ideell förening ansluten till SOF (Sveriges Orkesterförbund) och SMM. Orkestern samarbetar med Studieförbundet Kulturens och får driftbidrag från detta samt från Järfälla Kultur och SOF.
Orkestern arbetar med olika dirigenter för olika konsertproduktioner.

Repetitioner äger rum varje måndagskväll kl.19.00 – 21.30 i Aspnäskyrkan, Hästskov. 65 i Jakobsberg. Dit är det lätt att ta sig med pendeltåg eller bil.

Bokning
Orkestern medverkar med musik eller ger konserter i många olika sammanhang.
Kontakta  Bertil Andersson, via e-post eller tel.070 750 54 76 om du vill engagera orkestern för något evenemang. 

Vi har plats för fler medlemmar. Speciellt söker vi  slagverkare. 
Ring Bertil Andersson, tel. 070 750 54 76


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

Nu kan du även följa oss på Facebook   www.facebook.com/jarfallabrass

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kulturens.png

Orkestern samarbetar med studieförbundet Kulturens