Järfälla är en förort till Stockholm 25 km NV om Stockholms centrum. Denna kommun och Aspnäskyrkan är Järfälla Brass Bands (JBB) hemmaplan. 
Orkestern är ett så kallat ”Brassband”. Det är en orkesterform som utvecklades i England under 1800-talet och sedan spritts till många länder. Man kan säga att ett brassband är en blåsorkester utan träblåsinstrument. Instrumentbesättningen består av kornett, flygelhorn, althorn, baryton, euphonium, trombon, bastrombon, tuba och slagverk

Lite historik
I Skälby en förort nordväst bedrev Sten Arvedahl en söndagskola, som en del i Filadelfiaförsamlingen i Stockholms verksamhet. Bland eleverna fanns ett antal pojkar som 1953 var i tio – tolv-årsåldern. För att ge dem en meningsfull sysselsättning inom kyrkans ramar, skaffade han fram olika brassinstrument och startade ett litet brassband, som efter några år antog namnet Spånga Hornmusikkår. Spånga är också en förort till Stockholm, granne med Skälby. Bakgrunden till namnet var att orkestern då var en del av Filadelfia i Spångas verksamhet.
Genom framsynt och målmedvetet ledarskap och bra musikaliska ledare skedde en stark utveckling både storleksmässigt och musikaliskt. Inte minst LP-skivan Amazing Grace inspelad 1972 är ett bevis på detta. 
1975 gick Spånga Hornmusikkår samman med en liknande orkester i Järfälla startad 1963 på ungefär samma sätt av brandsoldaten Rune Hultström.
Efter en kort övergångsperiod antog den nya sammanslagna orkestern namnet Järfälla Gospel Brass.
Järfälla Gospel Brass och dess föregångare var som framgår av ovan församlingsorkestrar och medverkade på olika sätt i de kyrkor vars verksamhet man var knuten till.

Utvidgad verksamhet 
I början av 80-talet beslöt man dock att vidga verksamheten med ambitionen att utgöra en del av kulturlivet i första hand i hemmakommunen Järfälla. Man breddade repertoaren att också omfatta musik utan religiös koppling, började regelbundet ge konserter i olika konsertlokaler och sökte olika engagemang utanför kyrkan. 
Denna inriktning på verksamheten har bestått och verksamheten är ständigt inriktad på att utveckla verksamheten och finna nya vägar att nå ut med musiken. 

Speciella händelser
Turnéer görs ofta i Sverige och har gjorts till många olika länder som Kanada, USA, övriga Norden och i Europa.
1989 hade orkestern förmånen att tillsamman med Kjell Lönnå och hans körer medverka i två TV-program med titeln ”Älskade psalmer”. Programmen blev mycket uppskattade och sändes i repris ett flertal gånger. Samarbetet med Kjell Lönnå har fortsatt med bl.a. medverkan i Julton i Sundsvall. 

Under perioden 1995 till 2001 arrangerade JGB motsvarande julkonserter i Stockholms City på Nybrokajen 11, en av Stockholms vackraste konsertlokaler. Från och med 2002 genomförs dessa i en av Järfällas kyrkor. 

Ett annat årligt stort arrangemang är en fyrverkerikonsert i den amfiteater som kommunens skidbacke utgör. År 2003 genomfördes denna för åttonde gången med en publik på 4 000 till 5 000 personer. Gästartister var Kalle Moraeus, Orsa Spelmän och sångerskan La Gaylia Frazier. Fyrverkerimästare var Eje Berglund från Gävle.

Under hösten 1999 gjordes en CD-inspelning JGB och Smyrna Brass från Göteborg delar utrymmet på CD:n. Den innehåller smakfulla arrangemang på känd evangelisk musik. En ny CD med titeln Flowing Rivers efter ett verk komponerat av Emil Björklund spelades in i oktober 2005. Denna släpptes i januari 2006.  

Dirigenter
Några exempel på dirigenter som orkestern arbetat med under senare år är Mattias Wallin, Jonas Dominique, Stig Robertsson, Sture Beijer och Lars-Gunnar Björklund. Från år 2000 till november 2005 var Emil Björklund chefdirigent, och en period därefter var Torgny Hanson chefdirigent. För närvarande arbetar orkestern med olika dirigenter.

Kulturpris
Våren 2003 mottog Orkestern Järfälla Kommuns Kulturpris på 30 000:- för sina insatser inom kulturen i Järfälla och då speciellt med tanke på den då årliga fyrverkerikonserten.