Enbart några bilder som exempel. Ska fyllas på framöver.

Konsert vid Görvälns slott juni 2019. Dirigent: Peter Göthe.

Järfälla Brass Band i Oskarshamn i början av 2000-talet. Dirigent: Emil Björklund

Konsert i Järfälla i början av 2000-talet